Sunday, February 5, 2017

Rype spor

Grouse tracks from both feet and wings

I småkrattet like ved akebakken var det fullt av rype spor der de hadde gått og beita på knoppene.
Det var også et kult spor etter både føtter og vinger når den har løpt for å fly :)

Grouse tracks

No comments:

Post a Comment